Épület energetikai tanúsítvány

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 2009. január 1-jén lépett hatályba.

E rendelet előírásai szerint az épületek energetikai jellemzőit tanúsítani kell az alábbi esetekben:

 • új épület építésekor (a jogszabályban rögzített esetekben)
 • meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) eladásakor vagy egy évet meghaladó bérbeadásakor
 • 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épületeknél.

Új építésű épületek esetében az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-jétől kötelező (a használatbavételi engedély kiadásáig kell elkészíttetni), meglévő épületek esetében az energetikai tanúsítás 2012. január 1-jétől lesz kötelező, addig önkéntes alapon történik.


Melyik épületet kell tanúsítani?
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálybalépését követően indult eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni. Tanúsítani szükséges, ha

 • az épület tulajdonjogát ellenérték fejében átruházzák, vagy
 • egy évet meghaladó időtartamra bérbe adják.
 • az 1000 m2-nél nagyobb hasznos (hűtött-fűtött) alapterületű,
 • hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú, közhasználatú épületeket.

Mire NEM kell tanúsítás?

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
 • ahol a belső technológiából származó hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2.
 • huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

Mi alapján készül?

 • a felelős műszaki vezető igazolása alapján, melyben igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai számításban figyelembe adatoknak megfelelően valósult meg
 • a kivitelezési dokumentáció
 • meglévő épület esetén a mért energiafogyasztási adatokból számítva a rendelkezésre álló számlák és tervrajzok alapján

Az épületek minősítési osztályozása
A rendelet az épületek energetikai minőségi osztályozására 10 fokozatot ír elő. A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az önálló rendeltetési egység minőségi osztályának betűjele és szöveges jellemzése az alábbi táblázat szerinti.

 • A+ <55 Fokozottan energiatakarékos
 • A 56-75 Energiatakarékos
 • B 76-95 Követelménynél jobb
 • C 96-100 Követelménynek megfelelő
 • D 101-120 Követelményt megközelítő
 • E 121-150 Átlagosnál jobb
 • F 151-190 Átlagos
 • G 191-250 Átlagost megközelítő
 • H 251-340 Gyenge
 • I 341< Rossz

Mit kell tartalmaznia a tanúsításnak?
A tanúsítvány formai követelményeit a rendelet mellékletei tartalmazzák.


Ha az épület energetikai minőségi osztálya a tanúsítás szerint "D" vagy annál gyengébb, akkor a megrendelő kérésére a tanúsítvány javaslatot is kell, hogy tartalmazzon az energiamegtakarításra irányuló rövidtávú, üzemviteli intézkedésekről és a hosszabb távon megvalósítható, energiahatékonyságot növelő korszerűsítési, felújítási lehetőségről. A javaslatban foglaltak megvalósítása azonban nem kötelező és nem is része a tanúsítványban foglalt tények igazolásának.


Mit nem kell tartalmaznia a tanúsításnak?
A tanúsítvány nem terjed ki gazdaságossági számítások és költségvetés elkészítésére.


Érvényessége
A tanúsítvány 10 évig érvényes. Ha azonban a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.


Ki készíthet tanúsítványt?

 • építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. r. és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. r. ) előírásinak megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmagyakorló végezheti, aki teljesítette az előírt jogosultsági vizsgakövetelményeket.
 • a települési önkormányzat
 • az energiaszolgáltató szervezet

Az energetikai tanúsítvány jelentősége


Az energetikai tanúsítvány alapján az épület használatától és a fogyasztói szokásoktól független, átfogó képet kaphatunk az ingatlan fajlagos éves energiafelhasználásáról és a várható fenntartási költségeiről. A 7/2006 TNM Rendeletben található számítási módszerrel minden vizsgált épületre kiszámítható az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményérték. Ez a követelményérték felel meg 100%-nak. A vizsgált épület energetikai jellemzője és a követelményérték arányának százalékban kifejezett értéke alapján történik az adott épület A+-tól I-ig tartó, 10 osztályos skálán történő energetikai minősítése.


Az energiatanúsítványt akkor is érdemes minél előbb megcsináltatni, ha nem szeretne megválni otthonától, hiszen az energetikai tanúsítvány energia-megtakarítást elősegítő javaslatokat is tartalmaz, melyek iránymutatást adnak, hogyan csökkentheti jelentősen ingatlana energiafelhasználását és költségeit. A vizsgálatot követően az energetikai tanúsítványt néhány napon belül kiállítjuk, a kiállított energiatanúsítvány 10 évig érvényes.


Az energetikai tanúsítvány készítésének folyamata


Az energetikai tanúsítvány elkészítése történhet terveken és a kivitelező nyilatkozatán alapuló számításokon, a gyakoribb azonban a műszeres vizsgálat. A megrendelést követően helyszíni felméréssel azonosítjuk és számítással ellenőrizzük a szerkezetek hőátbocsátási tényezőjét és az épület fajlagos hőveszteség-tényezőjét. A helyszíni bejáráson hőkamerával vizsgáljuk a homlokzatokat, a nyílászárókat, a födémet valamint az épületgépészeti rendszert (fűtési, melegvíz készítési, hűtési és légtechnikai rendszereket).


A hőkamerás felvételek, a felmérési adatok, a korábban kapott dokumentumok és nyilatkozatok alapján, szoftver segítségével készítjük el az energetikai számításokat.Kiszámítjuk az épület fajlagos primer energia fogyasztását és meghatározzuk az épület energetikai osztályba sorolását. Az eredményként kapott információk alapján javaslatot teszünk a célszerűen elvégzendő felújítási lépesekre és készítünk egy szimulációt, hogy a javasolt változtatások milyen eredményeket hoznak majd az energiafelhasználás hatékonyságának növelése és a költségek csökkentése érdekében.


Mi a különbség az energiatanúsítvány és az energiaaudit között?


Az energiaaudit az energiatanúsításnál sokkal részletesebb vizsgálat, mely alkalmas energetikai korszerűsítési beruházások előkészítéséhez.


Az energiaaudit során felmérjük az épület külső határoló szerkezeteit, az épületgépészeti rendszert (fűtési, használati meleg víz készítési, hűtési, légtechnikai és világítási rendszerek),valamint a fogyasztói és az üzemeltetői szokásokat. Az energiaaudit részeként elemezzük az elmúlt évek energiaszámláit és a fogyasztási adatokat összehasonlítjuk a számított energiafelhasználással. A vizsgált épület hőtechnikai jellemzői, energiafogyasztási adatai, aktuális energiaárai és a fogyasztói szokásai alapján javaslatot teszünk az energiaköltségek csökkentésére. Az energiatanúsítvány – annak érdekében, hogy az épületek energiafogyasztásának számítása egységes és megismételhető legyen – nem veszi figyelembe az adott épület használatát, fogyasztói szokásait.


Az energiaaudit részletesen kidolgozott javaslatokat tartalmaz az energia-megtakarítási lehetőségekre vonatkozóan, míg az energiatanúsítvány rövid szöveges javaslatokat ad. Az energiaaudit megtakarítási javaslatainak egyenkénti és együttes megvalósításához költségbecslést készítünk és kiszámítjuk, hogy a javaslatok megvalósítását követően várhatóan mennyi lesz az energiafelhasználás és annak költsége. A javaslatok beruházási költségbecslése és a várható energiaköltség csökkenés alapján kiszámítjuk a megtérülési időt, mely alapján Ön el tudja dönteni, mely javaslatokat valósítja meg.


Mikor célszerű energiaauditot készíttetni?


Amennyiben szeretné az épület energia felhasználását csökkenteni és a közeljövőben ennek érdekében beruházást tervez (pl. hőszigetelés, nyílászáró csere, hőtermelő rendszer cseréje, fűtéskorszerűsítés, stb.), akkor mindenképpen javasolt energiaauditot készíteni. Az energiaaudit során felmérjük az épület meglévő állapotát és konkrét javaslatokat adunk az energia-megtakarítási lehetőségekre vonatkozóan. Egyes energetikai pályázatok kötelezően előírják energiaaudit készítését.